ΝΕΑ

02/01/2018
Κατάθεση δελτίων για τους στρατεύσιμους, έτος 2000 (κλάση 2021)

Ο Δήμος Περιστερίου γνωστοποιεί ότι οι στρατεύσιμοι που γεννήθηκαν το έτος 2000 (κλάση 2021) και είναι γραμμένοι στα Μητρώα Αρρένων του Δήμου ή είναι αδήλωτοι, καλούνται να καταθέσουν Δελτία Απογραφής στο Στρατολογικό Γραφείο Δυτικής Αττικής επί της οδού Πέτρου Ράλλη 2, Ταύρος, κατά τις αναγραφόμενες στο πρόγραμμα ημέρες κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρα.

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις στα τηλέφωνα : 2131501774-780  FAX 2103425240 ή e-mail sgdytattik@5512.syzefxis.gov.gr, καθώς επίσης και στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα:

 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

 

 

ΗΜΕΡΑ

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΠΟΥ ΑΡΧΙΖΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΜΜΑ

23-01-2018

ΤΡΙΤΗ

Α - Θ

 

 

 

24-01-2018

ΤΕΤΑΡΤΗ

Ι - Ρ

 

 

 

25-01-2018

ΠΕΜΠΤΗ

Σ - Ω

 

 

 

 

 

22-02-2018

ΠΕΜΠΤΗ

ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΕΣ

 

 

 

 

 

 

 

23-02-2018

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΕΣ

 

 

 

 

 

 

 

26-02-2018  έως 2-4-2018

 

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΔΕΝ ΠΡΟΛΑΒΟΥΝ

 

 

         

Οι ενδιαφερόμενοι κατά την ημέρα κατάθεσης του Δελτίου Απογραφής, θα πρέπει απαραιτήτως να έχουν μαζί τους: Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας, Βεβαίωση απόδοσης ΑΦΜ, Βεβαίωση Α.Μ.Κ.Α,  

Ιατρική Γνωμάτευση ή Βεβαίωση, εφόσον πάσχουν από σοβαρά προβλήματα υγείας.

Σύμφωνα με τη νομοθεσία όσοι δεν καταθέσουν Δελτίο Απογραφής θα τους επιβληθεί πρόσθετη στρατιωτική υπηρεσία. Για περισσότερες πληροφορίες, οι υπόχρεοι μπορούν να απευθύνονται στα Μητρώα Αρρένων του Δήμου (Κεντρικό Δημαρχείο, πλατεία Δημοκρατίας – Τ.Κ. 12134) ή να τηλεφωνήσουν στο τηλέφωνο: 210-5701050 όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.