ΝΕΑ

08/07/2022
90 σημεία φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων στον Δήμο Περιστερίου
ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

Δυνητική ώθηση στο μέλλον προσδίδει η ολοκλήρωση του σχεδίου φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων από τον Δήμο Περιστερίου, το οποίο θα καλύψει επαρκώς τις ανάγκες χρήσης ηλεκτρικών οχημάτων που δε ρυπαίνουν καθόλου την ατμόσφαιρα.

Ο Αντιδήμαρχος Οικιστικής Ανάπτυξης Παναγιώτης Λύκος, τόνισε ότι: «Ο Δήμος Περιστερίου εκπόνησε ένα σύγχρονο, βιώσιμο, λειτουργικό και αποτελεσματικό σύστημα φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, που είναι αποδεκτό από όλους τους δημότες και πραγματοποιήθηκε με διαδικασίες συμμετοχικού σχεδιασμού».

Συγκεκριμένα, για την αξιολόγηση των εναλλακτικών σεναρίων τα οποία αποτέλεσαν τη βάση της στρατηγικής για την τελική χωροθέτηση των σταθμών, ο Δήμος Περιστερίου απευθύνθηκε στους φορείς της πόλης που σχετίζονται άμεσα και έμμεσα με το συγκεκριμένο σχέδιο.

Ως αποτέλεσμα της ευρείας διαβούλευσης, προέκυψε ένα σύνολο 90 σημείων φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, στα οποία θα τοποθετηθούν 146 φορτιστές για ΙΧ. Επιπλέον, χωροθετήθηκαν 8 θέσεις στους σταθμούς των ΤΑΞΙ για τις ανάγκες των επαγγελματιών, 11 θέσεις για οχήματα ΑμεΑ και 1 θέση για τουριστικά λεωφορεία.

Η εκπόνηση του Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (ΣΦΗΟ) του Δήμου Περιστερίου χρηματοδοτήθηκε από το ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ, μέσω του χρηματοδοτικού προγράμματος «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ», Άξονας Προτεραιότητας 4 «Σχέδια Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (ΣΦΗΟ)».