ΝΕΑ

13/05/2022
4ο Εργαστηριακό Κέντρο (Ε.Κ.) Περιστερίου
Στο 4ο Εργαστηριακό Κέντρο (Ε.Κ.) Περιστερίου, πραγματοποιούνται εργαστηριακά μαθήματα των Τομέων και Ειδικοτήτων των ΕΠΑΛ (1ου & 3ου ημερήσιου ΕΠΑΛ Περιστερίου και 1ου & 2ου εσπερινού ΕΠΑΛ Περιστερίου) και Δ.ΙΕΚ. (Περιστερίου και Ακαδημίας Πλάτωνος). Λειτουργούν άρτια  εξοπλισμένα εργαστήρια, με άριστη υλικοτεχνική υποδομή  και με σύγχρονο οπτικοακουστικό εξοπλισμό.