ΝΕΑ

23/02/2022
Μητρώο Αρρένων, έτος γέννησης 2006, στρατευσίμων κλάσης 2027
Ο Δήμαρχος Περιστερίου Ανδρέας Παχατουρίδης γνωστοποιεί ότι σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 16 του Ν.2119/93 «Περί Μητρώων Αρρένων» και στην υποχρέωση να συντάξει τον Στρατολογικό Πίνακα Στρατευσίμων της κλάσης 2027 στον οποίο θα συμπεριληφθούν τα αγόρια που γεννήθηκαν το έτος 2006 και είναι γραμμένα στο Μητρώο Αρρένων, καλούνται τα αγόρια που γεννήθηκαν το έτος 2006 και είναι γραμμένα στα Μητρώα Αρρένων, καθώς και εκείνα που δεν είναι γραμμένα και πρέπει να εγγραφούν (αδήλωτα αγόρια που γεννήθηκαν το 2006 και είναι Δημότες του Δήμου) να περάσουν κατόπιν ραντεβού (τηλ. 2105701054) από το Γραφείο Μητρώων Αρρένων και Στρατολογίας στο Δημαρχείο (Πλατεία Δημοκρατίας – στάση Μετρό «Περιστέρι», τις εργάσιμες ημέρες από 09:00 έως 14:00) ή να αποσταλεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 
mitrwo–arrenon@peristeri.gr και να δηλώσουν γραπτώς –ο πατέρας ή η μητέρα– το επάγγελμα, τις γραμματικές γνώσεις, τη σημερινή διεύθυνση κατοικίας τους μέχρι την 1 Απριλίου 2022.