ΝΕΑ

12/02/2022
Έρευνα – ερωτηματολόγιο για την αντιπλημμυρική προστασία
Ο Δήμος Περιστερίου συμμετέχει ενεργά στο ερευνητικό έργο «Εκτίμηση κινδύνων Σεισμού, Πυρκαγιάς και Πλημμυρών», που αποτελεί σύμπραξη της Περιφέρειας Αττικής με το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών και το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, με συμβούλους από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. 
Η Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας Μαίρη Τσιώτα – Μάρκου, σημειώνει ότι ο σκοπός της έρευνας είναι η αντιπλημμυρική προστασία του Δήμου Περιστερίου και ολόκληρης της Αττικής. 
Η συμπλήρωση ερωτηματολογίου αφορά κατοίκους και φορείς, σχετικά με την εμπειρία τους για πλημμύρες στην περιοχή και γενικότερα, με την κατασκευή έργων υποδομής στην περιοχή τους. 
Βρείτε παρακάτω τον σύνδεσμο του ερωτηματολογίου, η συμπλήρωση του οποίου διαρκεί λίγα λεπτά και γίνεται ανώνυμα: