ΝΕΑ

14/10/2021
ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:
Ο Πρόεδρος του Οργανισμού Προσχολικής Αγωγής, Αθλητισμού και Πρόνοιας του Δήμου Περιστερίου, κος Αλέξανδρος Πλέστης έχοντας υπόψιν:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Νόμου 3852/2010, Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης 
2. Τις οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας περί έκτακτων δυσμενών καιρικών φαινομένων στο Νομό Αττικής αναστέλλει τη λειτουργία των Βρεφονηπιακών και Παιδικών Σταθμών και Κολυμβητηρίων Λόφου Αξιωματικών - Χωράφας του Δήμου Περιστερίου για την Παρασκευή 15 Οκτωβρίου 2021.