ΝΕΑ

13/05/2021
Πρόσκληση συμμέτοχης στο Δίκτυο Φορέων Σ.Β.Α.Κ. του Δήμου Περιστερίου
Ο Αντιδήμαρχος Οικιστικής Ανάπτυξης Παναγιώτης Λύκος απευθύνει πρόσκληση συμμετοχής στη διαμόρφωση του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (Σ.Β.Α.Κ.) προς τους φορείς της πόλης του Περιστερίου.
Το Σ.Β.Α.Κ. του Δήμου Περιστερίου είναι ένα στρατηγικό σχέδιο το οποίο αποσκοπεί στην ικανοποίηση των αναγκών μετακίνησης των κατοίκων και των επαγγελματιών μιας περιοχής και έχει ως απώτερο στόχο τη βελτίωση του επιπέδου ζωής.

Βασίζεται σε υφιστάμενες πρακτικές σχεδιασμού, λαμβάνοντας υπόψη αρχές όπως είναι η συμμετοχή των πολιτών στις διαδικασίες αποφάσεων, η ολιστική προσέγγιση στην άσκηση πολιτικής καθώς και η συνεχής αξιολόγηση των παρεμβάσεων. 

Βασικό κριτήριο για την εκπόνηση του σχεδίου είναι η ικανοποίηση των υφιστάμενων και των μελλοντικών αναγκών μετακίνησης προκειμένου να βελτιωθεί η ποιότητα ζωής στα αστικά κέντρα. 
Η εκπόνηση ενός ΣΒΑΚ για μία πόλη αναμένεται να αποφέρει πολλαπλά οφέλη όπως:
• Καλύτερες συνθήκες προσβασιμότητας στα εναλλακτικά μέσα μεταφοράς
• Βελτίωση της ασφάλειας στις μετακινήσεις
• Μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και της κατανάλωσης ενέργειας
• Αύξηση της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας στη μετακίνηση ανθρώπων και αγαθών
• Ενίσχυση της ελκυστικότητας και της ποιότητας του αστικού περιβάλλοντος.

Ο ρόλος του Δικτύου είναι συμβουλευτικός, αλλά ιδιαίτερα σημαντικός. Για επιπλέον πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στα email: tseam@peristeri.grtpaa@peristeri.gr