ΝΕΑ

09/03/2021
Κατάθεση δελτίων απογραφής για τους στρατεύσιμους που γεννήθηκαν το έτος 2003 (κλάση 2024)
Ο Δήμος Περιστερίου γνωστοποιεί ότι οι στρατεύσιμοι που γεννήθηκαν το έτος 2003 (κλάση 2024) και είναι γραμμένοι στα Μητρώα Αρρένων του Δήμου ή είναι αδήλωτοι, καλούνται να καταθέσουν Δελτία Απογραφής στο Στρατολογικό Γραφείο Δυτικής Αττικής επί της οδού Πέτρου Ράλλη 2, Ταύρος, καθώς επίσης και στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) των Δήμων, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες μέχρι και 31-3-2021.
Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις στα τηλέφωνα: 
2131501774-780, φαξ 2103425240 ή e-mail sgdytattik@5512.syzefxis.gov.gr 

Οι ενδιαφερόμενοι κατά την ημέρα κατάθεσης του Δελτίου Απογραφής, θα πρέπει απαραιτήτως να έχουν μαζί τους: 
• Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Ελληνικό Διαβατήριο 
• Βεβαίωση απόδοσης ΑΦΜ 
• Βεβαίωση ΑΜΚΑ 
• Ιατρική Γνωμάτευση ή Βεβαίωση εφόσον πάσχουν από σοβαρά προβλήματα υγείας. 

Υπογραμμίζεται ότι όσοι δεν καταθέσουν Δελτίο Απογραφής θα τους επιβληθεί πρόσθετη στρατιωτική υπηρεσία.  
Για περισσότερες πληροφορίες, οι υπόχρεοι μπορούν να απευθύνονται στα Μητρώα Αρρένων του Δήμου Περιστερίου (Κεντρικό Δημαρχείο Πλ. Δημοκρατίας, Τ.Κ. 12134) ή να τηλεφωνήσουν στο τηλ. 2105701054, όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.