ΝΕΑ

05/02/2021
Ο Δήμος Περιστερίου υλοποιεί το πρόγραμμα «Στέγαση και Εργασία για τους αστέγους»
Ο Δήμαρχος Ανδρέας Παχατουρίδης γνωστοποιεί ότι ο Δήμος Περιστερίου συμμετέχει ενεργά στην υλοποίηση του κοινωνικού προγράμματος «Στέγαση και Εργασία για τους αστέγους». 

Μέχρι στιγμής, στο πλαίσιο του προγράμματος, έχουν στεγαστεί συνολικά 32 νοικοκυριά (σύνολο 47 άτομα), τα οποία διαβιούσαν σε συνθήκες έλλειψης στέγης. 
Για την επέκταση του προγράμματος και τη στέγαση περισσότερων πολιτών, ο Αντιδήμαρχος Παιδείας & Κοινωνικής Μέριμνας Αναστάσιος Θεοδωράκος καλεί δυνητικούς ιδιοκτήτες προς ενοικίαση κατοικιών να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους στα κάτωθι στοιχεία επικοινωνίας:

- 2105701573: Γρ. Αντ/ρχου Παιδείας & Κοιν. Μέριμνας Αν. Θεοδωράκου
- 6942010460: Θεοχάρη Χριστίνα, Κοινωνική Λειτουργός Κ.Σ.Δ.Ε.Ο. ΕΔΡΑ
- 2108655059, εσωτερικά 378, 360, 366: ΑμΚΕ ΙΑΣΙΣ

Η μίσθωση αφορά για διάστημα 18 (δεκαοκτώ) μήνες, ενώ προβλέπονται:
1. Η καταβολή του μισθώματος και 
2. Η κάλυψη όλων των λογαριασμών (νερού, ρεύματος και κοινόχρηστων).

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος μπορεί να πραγματοποιηθεί και μέσω του κατωτέρω συνδέσμου συμπλήρωσης στοιχείων ενδιαφερομένων