ΝΕΑ

29/01/2021
Διανομή δελτίων μετακίνησης ΑμεΑ στο ΚΕΠ Ανθούπολης
Ο Αντιδήμαρχος Πόλης Βασίλης Μπέτσης ενημερώνει ότι από τις 29/01/2021 ξεκίνησε η διανομή δελτίων μετακίνησης Ατόμων με Αναπηρίες (ΑμεΑ), στο ΚΕΠ Ανθούπολης (Αγ. Μαρίνας 77), ώρες 7:30 - 15:00, υποχρεωτικά κατόπιν ραντεβού, τηλέφωνα επικοινωνίας: 2105714526, 2105714623. 
Δικαιούχοι είναι τα άτομα με αναπηρίες 67% και άνω. Ισχύει η περσινή γνωμάτευση της υγειονομικής επιτροπής. Ημερομηνία λήξης διάθεσης των δελτίων ορίζεται η 31/10/2021.