ΝΕΑ

18/01/2021
Μια περιβαλλοντική δράση (ανακύκλωση ρούχων – υποδημάτων) του Δήμου Περιστερίου με κοινωνικά οφέλη
Στα πολλαπλά οφέλη της ανακύκλωσης προστίθεται ένα κύριο
όφελος που αφορά την ενίσχυση των κοινωνικών δομών του Δήμου Περιστερίου. 
Ο Δήμαρχος Ανδρέας Παχατουρίδης και η Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος Μαίρη Τσιώτα - Μάρκου, παρέδωσαν στις κ.κ. Ξένη Κορόγιαννη (τ. Αντιδήμαρχος) και Άννα Μπαντουβάνη, υπεύθυνες για το πρόγραμμα «Καθήκον Κατ΄οίκον», χρηματικό ποσό ενίσχυσης της δομής.
Προήλθαν από την ανακύκλωση των ρούχων και υποδημάτων που αφήνουν οι δημότες στους ειδικούς κόκκινους κάδους που έχουν τοποθετηθεί στην πόλη του Περιστερίου.
Έτσι αποδεικνύεται με τον πιο τρανό τρόπο η ευαισθητοποίηση των Περιστεριωτών για τα θέματα της ανακύκλωσης του περιβάλλοντος, αλλά και της κοινωνικής προσφοράς.
Από το πρόγραμμα «Καθήκον Κατ΄οίκον», σιτίζονται καθημερινά 300 άνθρωποι με ζεστό φαγητό και άλλα είδη πρώτης ανάγκης που διανέμονται στα σπίτια τους.