ΝΕΑ

14/01/2021
Δημόσια Διαβούλευση του Στρατηγικού Σχεδίου του Επιχειρησιακού Προγράμματος 2020 – 2023 Δήμου Περιστερίου
Ο Αντιδήμαρχος Οικιστικής Ανάπτυξης Παναγιώτης Λύκος ενημερώνει ότι στην ιστοσελίδα του Δήμου Περιστερίου (https://www.peristeri.gr/epicheirisiako-programma) έχει αναρτηθεί προς διαβούλευση ο Στρατηγικός Σχεδιασμός του Επιχειρησιακού Προγράμματος 2020-2023. 
Η όσο το δυνατόν μεγαλύτερη συμμετοχή και αποστολή προτάσεων από δημότες και θεσμικούς φορείς της τοπικής κοινωνίας θα αποτελέσουν σημαντική συνδρομή στην διαμόρφωσή του.
Καλείσθε να πάρετε μέρος στη χάραξη της αναπτυξιακής στρατηγικής του Δήμου Περιστερίου, συμπληρώνοντας το αναρτημένο ερωτηματολόγιο έως τις 14/2/2021.