ΝΕΑ

04/11/2020
Αναστολή λειτουργίας όλων των αθλητικών χώρων
Σύμφωνα με την υπ’αριθμόν Δ1α/Γ.Π.οικ 69863/02 Κοινή Υπουργική Απόφαση με θέμα «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας λόγω περαιτέρω διασποράς του κορονοϊού COVID-19» (ΦΕΚ 4829/Β/02-11-2020), ο Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής Αθλητισμού & Πρόνοιας (ΟΠΑΑΠ) του Δήμου Περιστερίου, σας ενημερώνει ότι αναστέλλεται η λειτουργία όλων των αθλητικών χώρων (ανοιχτά - κλειστά γήπεδα, καθώς και τα κολυμβητήρια). 
Επίσης, αναστέλλονται όλες οι δραστηριότητες που ήταν προγραμματισμένες να διεξαχθούν, καθώς και κάθε είδους αθλητικές εκδηλώσεις μαζικού, εναλλακτικού, πνευματικού & ψυχαγωγικού χαρακτήρα.
Η ατομική άσκηση επιτρέπεται μόνο σε εξωτερικούς δημόσιους χώρους (πχ πλατείες, πάρκα κλπ), χωρίς προπονητή.