ΝΕΑ

04/11/2020
Αναστολή λειτουργίας του Δημοτικού Ωδείου Περιστερίου
Σύμφωνα με την υπ’αριθμόν Δ1α/Γ.Π.οικ 69863/02 Κοινή Υπουργική Απόφαση με θέμα «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας λόγω περαιτέρω διασποράς του κορονοϊού COVID-19» (ΦΕΚ 4829/Β/02-11-2020) σας ενημερώνουμε ότι το Δημοτικό Ωδείο Περιστερίου αναστέλλει τη λειτουργία του από 3 έως 30 Νοεμβρίου 2020.