ΝΕΑ

19/05/2020
Επαναλειτουργία αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Περιστερίου
O Πρόεδρος του Οργανισμού Προσχολικής Αγωγής, Αθλητισμού και Πρόνοιας (ΟΠΑΑΠ) Δήμου Περιστερίου Αλέξανδρος Πλέστης, ανακοινώνει την επαναλειτουργία των Ανοικτών και Κλειστών Αθλητικών Εγκαταστάσεων και του κολυμβητηρίου της Χωράφας από 19/05/2020, σύμφωνα με τους όρους της Κ.Υ.Α.  Δ1α / ΓΠ. οικ. 30608 / 17.05.2020 (Φ.Ε.Κ. Β΄1868 / 17.05.2020).
Για την επαναλειτουργία των αθλητικών εγκαταστάσεων ο ΟΠΑΑΠ έχει λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα για την τήρηση των συνθηκών υγιεινής, αλλά και των κανόνων λειτουργίας των χώρων σύμφωνα με την ως άνω Κ.Υ.Α και τις ισχύουσες διατάξεις. Για πληροφορίες: 210-5025380, 210-5701091.