ΝΕΑ

15/05/2020
Μητρώο Αρρένων των αγοριών που γεννήθηκαν το έτος 2019
Ο Δήμαρχος Περιστερίου Ανδρέας Παχατουρίδης, έχοντας υπόψη τις
διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 20 του Ν.2119/93 περί Μητρώου Αρρένων γνωστοποιεί ότι η αρμόδια Επιτροπή κατάρτισε το Μητρώο Αρρένων των αγοριών που γεννήθηκαν το έτος 2019 και καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να προσέλθει στο Δημοτικό Κατάστημα στο Δημαρχείο (Πλ. Δημοκρατίας - Τμήμα Δημ/κής Κατ/σης και Ληξιαρχείου), στο Γραφείο Μητρώου Αρρένων, όλες τις εργάσιμες ημέρες και από ώρα 09:00 έως 14:00 από 13/5/2020 μέχρι 19/6/2020 για να λάβει γνώση της εγγραφής του παιδιού του στα Μητρώα Αρρένων και να υποβάλλει ένσταση σε περίπτωση αντίρρησης για την εγγραφή του. Διευκρινίζεται δε, ότι μετά την 30 η Ιουνίου 2020 το Μητρώο Αρρένων του έτους 2019 γίνεται οριστικό και δεν επιδέχεται ενστάσεις.