ΝΕΑ

16/03/2020
Πρόγραμμα λειτουργίας υπηρεσιών του Δήμου Περιστερίου προς αποφυγή της εξάπλωσης του κορονοϊού
Ο Δήμος Περιστερίου, στο πλαίσιο της προστασίας της δημόσιας υγείας και προς αποφυγή της εξάπλωσης του κορονοϊού, λόγω συνωστισμού, αναστέλλει τη λειτουργία του με φυσική παρουσία και διαμορφώνει το πρόγραμμα των υπηρεσιών του έως 30/3/2020 ως εξής:

1) ΓΙΑ ΤΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
 Α) ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ
- Κατάθεση αιτημάτων μπορεί να γίνεται ηλεκτρονικά στο e- mail: protokollo@peristeri.gr και στο φαξ: 210 5701042

 Β) ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟΥ - ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟΥ
- Το Δημοτολόγιο θα πραγματοποιεί μόνο επείγουσες συναλλαγές και κατόπιν ραντεβού στα τηλ.210 5701050-052-057
- Οι προγραμματισμένοι πολιτικοί γάμοι θα γίνονται με την παρουσία το πολύ10 ατόμων, λαμβάνοντας πάντα τα προσήκοντα μέτρα. Τηλ. Επικοινωνίας: 210 5701066
- Το Ληξιαρχείο θα παραμείνει ανοιχτό μόνο για δηλώσεις θανάτων και μόνο κατόπιν ραντεβού στα τηλ. 210 5701061

 Γ) ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
- Όλα τα συλλογικά όργανα του Δήμου θα λαμβάνουν αποφάσεις δια περιφοράς.

2) ΓΙΑ ΤΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 Α) ΤΜΗΜΑ ΤΑΜΕΙΟΥ
- Όλες οι πληρωμές των βεβαιωμένων οφειλών θα γίνονται ηλεκτρονικά με χρήση του σχετικού Αριθμού Ταυτότητας Οφειλής ή με κατάθεση μέσω e-banking (αναγράφοντας το ΑΦΜ) στους τραπεζικούς λογαριασμούς του Δήμου. 
- Κατ’ εξαίρεση και με φυσική παρουσία στο ταμείο οι πληρωμές θα γίνονται μόνο με χρήση χρεωστικής ή πιστωτικής κάρτας.
- Κατά τα λοιπά το Ταμείο θα συνεχίσει απρόσκοπτα να εξοφλεί τις υποχρεώσεις προς τους διαφόρους πιστωτές διατραπεζικά.

 Β) ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
- Τηλεφωνική εξυπηρέτηση των δημοτών στα τηλέφωνα 210-5701138, 210-5701129 και 210-5701154
- Η διακίνηση εγγράφων θα γίνεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο e-mail: esoda@peristeri.gr
- Όσον αφορά το γραφείο ΤΑΠ  θα χορηγούνται μόνο βεβαιώσεις «περί μη οφειλής ΤΑΠ» για συμβολαιογραφικές πράξεις και  βεβαιώσεις για νέες ηλεκτροδοτήσεις κατόπιν ραντεβού στο τηλέφωνο 210-5701152. Σημειώνεται ότι για τη διόρθωση των Τ.Μ. δόθηκε παράταση έως 30-6-2020 στην ηλεκτρονική πλατφόρμα.

 Γ) ΤΜΗΜΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
- Για οποιαδήποτε πληροφορία να καλείτε στα τηλέφωνα 210-5701116 και 210-5701119.
- Κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού θα υποβάλλονται τα δικαιολογητικά με φυσική παρουσία και μόνο στις περιπτώσεις που δεν υπάρχει η δυνατότητα να σταλούν ηλεκτρονικά στο  e-mail: tared@peristeri.gr

 Δ) ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ
- Η λειτουργία του Δημοτικού Κοιμητηρίου θα πραγματοποιείται κατά  τις ώρες 07:00-16:00

3) ΓΙΑ ΤΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ
Η κατάθεση των αιτημάτων θα γίνεται,  μόνο ηλεκτρονικά, ως κάτωθι:
Δ/νση Υπηρεσία Δόμησης: poleodomia@peristeri.gr
Τμήμα Έκδοσης Αδειών Δόμησης: teoa@peristeri.gr
Τμήμα Πολεοδομικών Εφαρμογών: tpolefar@peristeri.gr
Τμήμα Ελέγχου Κατασκευών: telk@peristeri.gr
ή στο φαξ: 210 5701522
Με την αναγραφή των κάτωθι στοιχείων: Ονοματεπώνυμο, Αριθμός αστυνομικής ταυτότητας, Ταχυδρομική δ/νση, Τηλέφωνο.
Και του αιτήματος με κάθε απαραίτητη λεπτομέρεια
Οι ιδιώτες μηχανικοί θα ενημερώνονται για τις υποθέσεις τους (Έκδοση αδειών) μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-ΑΔΕΙΕΣ  του Τ.Ε.Ε η οποία θα συνεχίσει να λειτουργεί.
Για επείγουσες ανάγκες αντιγράφων από το αρχείο της ΥΔΟΜ  θα επικοινωνείτε με τα τηλ. 210 5701535 & 579

4) ΓΙΑ ΤΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Τα αιτήματα θα αποστέλλονται ηλεκτρονικά ως κάτωθι:
Δ/νση τεχνικών υπηρεσιών: dte@peristeri.gr
Τμήμα μελετών εκτέλεσης έργων: tmee@peristeri.gr
Τμήμα αυτεπιστασίας: tsa@peristeri.gr
Τμήμα ηλεκτρομηχανολογικό: tmehe@peristeri.gr
ΦΑΞ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΑΝΑΓΚΗΣ: 210 5701544
ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΑΝΑΓΚΗΣ: 210 5701542, 210 5701567 ΚΑΙ 210 5701530

5) ΓΙΑ ΤΗ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΙΣΟΤΗΤΑΣ
Η κοινωνική υπηρεσία του Δήμου θα λειτουργεί καθημερινά  κατά τις ώρες 08:00-14:00.
Οι δημότες θα μπορούν να επικοινωνούν  τηλεφωνικά ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για θέματα της αρμοδιότητας της.
Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης θα υπάρχει δυνατότητα για ραντεβού .
Τηλ. Επικοινωνίας: 210 5701533, 210 5701538, 210 5701568, 210 5701571 
e-mail: tkpi@peristeri.gr

6) ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
Η Εξυπηρέτηση θα γίνεται τηλεφωνικά στα τηλ: 210 5701561, 210 5701562 και ΜΟΝΟ με ραντεβού, όπου κρίνεται απαραίτητη η αυτοπρόσωπη παρουσία, κατά τις ώρες 09:00-13:00.
Υποβολή νέων αιτήσεων ή αιτήσεων ανανέωσης
- Για επιδόματα που διαθέτουν ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων οι πολίτες καλούνται να χρησιμοποιήσουν αυτή τη δυνατότητα.
- Για επιδόματα στα οποία δεν υπάρχει η παραπάνω δυνατότητα όπως τα Προνιακά Αναπηρικά Επιδόματα και το Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφαλίστων Υπερηλίκων  οι πολίτες θα μπορούν να συμπληρώνουν την αίτηση που διατίθεται στο site και στη συνέχεια σκαναρισμένη να την αποστέλλουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση protokollo@opeka.gr
Με πράξη νομοθετικού περιεχομένου έχουν ρυθμιστεί τα κάτωθι:
- Για αιτήσεις επιδόματος γέννησης δίνεται παράταση υποβολής έως 30 Απριλίου 2020 καθώς και αναστολή της δίμηνης προθεσμίας υποβολής δικαιολογητικών.
- Για το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα και το επίδομα στέγασης, εφόσον δεν έχει υποβληθεί αίτηση έως 11/3/2020, παρατείνεται για ένα μήνα η ισχύς των εγκριτικών αποφάσεων η οποία έληξε το Φεβρουάριο του τρέχοντος έτους.
- Για αναπηρικά προνομιακά επιδόματα που λήγουν έως 31/03/2020 και για τα οποία εκκρεμεί ιατρική κρίση  από τα ΚΕΠΑ χωρίς δυνατότητα του ενδιαφερόμενου παρατείνεται για τρεις μήνες η καταβολή το επιδόματος από τον ΟΠΕΚΑ.

7) ΓΙΑ ΤΗ Δ/ΝΣΗ ΚΕΠ
Τα ΚΕΠ θα δέχονται κοινό για διεκπεραίωση επειγόντων αιτημάτων και μόνο κατόπιν ραντεβού ΔΕΥΤΕΡΑ έως ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ώρες 08:00-15:00.
Για την καλύτερη εξυπηρέτηση τους οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καλούν στα κάτωθι τηλέφωνα:
Για το ΚΕΠ ΕΘΝΑΡΧΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΥ 44 στα τηλ: 2132016500 - 2132016511
Για το ΚΕΠ ΝΕΑΣ ΖΩΗΣ στο τηλ: 210 5752031
Για το ΚΕΠ ΑΝΘΟΥΠΟΛΗΣ στο τηλ: 210 5714526
Επίσης για έκδοση πιστοποιητικών είναι δυνατή η ηλεκτρονική υποβολή αιτημάτων μέσω της σελίδας των ΚΕΠ: www.ermis.gov.gr
Τέλος αναστέλλεται η λειτουργία της Δημοτικής Συγκοινωνίας.