ΝΕΑ

22/01/2020
Επιβράβευση του Δήμου Περιστερίου για την ανάπτυξη της ανακύκλωσης
Ένα ακόμη απορριμματοφόρο υλικών ανακύκλωσης παραλήφθηκε στις 21 Ιανουαρίου 2020 από το Δήμο Περιστερίου, ως επιβράβευσή του για το γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια διπλασιάστηκαν οι ποσότητες των ανακυκλώσιμων υλικών, άριστης ποιότητας.
Το απορριμματοφόρο παραχωρήθηκε από την Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης, προκειμένου να συλλέγει τα ανακυκλώσιμα υλικά από τους μπλε κάδους. Πρόκειται για υπερσύγχρονο όχημα, αντιρρυπαντικής τεχνολογίας, με δυνατότητα μεταφοράς 16 κυβικών ανακυκλώσιμων υλικών. Παραχωρήθηκαν ακόμη 400 μπλε κάδοι που είναι χωρητικότητας 1.100 λίτρων έκαστος. 
Κατά την παραλαβή, η Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής Μαίρη Τσιώτα - Μάρκου υπογράμμισε ότι: «Ο στόχος μας είναι η μείωση των απορριμμάτων και η αύξηση της ανακύκλωσης, με τη διαλογή στην πηγή, με την ενημέρωση των νέων και με την επιβράβευση των πολιτών που συμμετέχουν στην ανακύκλωση».
Τα ανακυκλώσιμα υλικά που θα ρίχνουμε στους μπλε κάδους, είναι: Χάρτινες συσκευασίες, Χαρτόνι, που πρέπει να διπλώνεται για να μειωθεί ο όγκος του, Πλαστικές συσκευασίες, Γυάλινες συσκευασίες, Κουτιά αναψυκτικών από αλουμίνιο, Σιδερένιες συσκευασίες , όπως κονσέρβες και  Έντυπο χαρτί.
Οι δημότες διαχωρίζουν τα υλικά συσκευασίας από τα υπόλοιπα στις κατοικίες τους. Οι συσκευασίες πρέπει να συλλέγονται εντελώς καθαρές από τα υπολείμματα και όσες γίνεται συμπιεσμένες και διπλωμένες. 
Στη συνέχεια, οι πολίτες απορρίπτουν τις συσκευασίες που έχουν συλλέξει, στους ειδικούς μπλε κάδους που έχουν τοποθετηθεί στις γειτονιές. Οι συσκευασίες πρέπει πάντα να ρίχνονται χύμα μέσα στους κάδους και όχι μέσα σε δεμένες σακούλες.