ΝΕΑ

09/01/2020
Κατάθεση δελτίου απογραφής στρατευσίμου για τους γεννηθέντες το 2002 (κλάση 2023)
Ο Δήμος Περιστερίου γνωστοποιεί ότι οι στρατεύσιμοι που γεννήθηκαν το έτος 2002 (κλάση 2023) και είναι γραμμένοι στα Μητρώα Αρρένων του Δήμου ή είναι αδήλωτοι, καλούνται να καταθέσουν Δελτία Απογραφής στο Στρατολογικό Γραφείο Δυτικής Αττικής επί της οδού Πέτρου Ράλλη 2, Ταύρος, καθώς επίσης και στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) των Δήμων κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 02-01-2020 μέχρι 31-03-2020.
Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις στα τηλέφωνα: 2131501774-780, FAX 2103425240 ή 
e-mail: sgdytattik@5512.syzefxis.gov.gr 
Οι ενδιαφερόμενοι κατά την ημέρα κατάθεσης του Δελτίου Απογραφής, θα πρέπει απαραιτήτως να έχουν μαζί τους:
• Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Ελληνικό Διαβατήριο
• Βεβαίωση απόδοσης ΑΦΜ
• Βεβαίωση Α.Μ.Κ.Α 
• Ιατρική Γνωμάτευση ή Βεβαίωση, εφόσον πάσχουν από σοβαρά προβλήματα υγείας.
Όσοι δεν καταθέσουν Δελτίο Απογραφής θα τους επιβληθεί πρόσθετη στρατιωτική υπηρεσία. Για περισσότερες πληροφορίες, οι υπόχρεοι μπορούν να απευθύνονται στα Μητρώα Αρρένων του Δήμου Περιστερίου (Κεντρικό Δημαρχείο, Πλ. Δημοκρατίας – Τ.Κ. 12134 ) ή να τηλεφωνήσουν στο τηλέφωνο: 210-5701054 όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.