ΝΕΑ

08/05/2019
Εγγραφή στο Μητρώο Αρρένων των αγοριών που γεννήθηκαν το 2018

Ο Δήμαρχος Περιστερίου Ανδρέας Παχατουρίδης, έχοντας υπ όψη τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 20 του Ν.2119/93 περί Μητρώου Αρρένων γνωστοποιεί ότι η αρμόδια Επιτροπή κατάρτισε το Μητρώο Αρρένων των αγοριών που γεννήθηκαν το έτος 2018 και καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να προσέλθει στο Δημοτικό Κατάστημα  στο Δημαρχείο (Πλ. Δημοκρατίας - Τμήμα Δημ/κής Κατ/σης & Ληξιαρχείου), στο Γραφείο Μητρώου Αρρένων, όλες τις εργάσιμες ημέρες και από ώρα 09:00 έως 14:00 από 8/5/2019 μέχρι 14/6/2019 για να λάβει γνώση της εγγραφής του παιδιού του στο Μητρώο Αρρένων και να υποβάλλει ένσταση σε περίπτωση αντίρρησης για την εγγραφή του. Διευκρινίζεται δε, ότι μετά την 30η Ιουνίου 2019 το Μητρώο Αρρένων του έτους 2018 γίνεται οριστικό και δεν επιδέχεται ενστάσεις.