ΝΕΑ

01/10/2018
Απαλλαγή από τέλη καθαριότητας και φωτισμού μετά από διακοπή ηλεκτροδότησης ακινήτων

Ο  Αντιδήμαρχος Οικονομικών & Ανάπτυξης του Δήμου Περιστερίου Αλέξης Σταυρούλιας, ενημερώνει τους δημότες ότι σύμφωνα με το άρθρο 222 του Ν. 4555/2018 (Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι) προβλέπεται η απαλλαγή από την καταβολή του ενιαίου ανταποδοτικού τέλους καθαριότητας και φωτισμού, των ακινήτων, τα οποία για οποιοδήποτε λόγο δεν ηλεκτροδοτούνται, από την ημερομηνία υποβολής αίτησης - υπεύθυνης δήλωσης του ιδιοκτήτη τους ή του νόμιμου εκπροσώπου αυτού προς τον Δήμο. 

Εφόσον η ανωτέρω αίτηση - υπεύθυνη δήλωση υποβληθεί έως και 18/01/2019 δεν θα χρεώνονται αναδρομικά δημοτικά τέλη πριν την ισχύ του νόμου (19/7/2018).

Μετά την ανωτέρω καταληκτική ημερομηνία θα γίνεται υποχρεωτικά βάσει νόμου αναδρομική χρέωση δημοτικών τελών.

Για το λόγο αυτό παρακαλούνται όσοι  ενδιαφερόμενοι έχουν ακίνητα τα οποία δεν ηλεκτροδοτούνται να προσέλθουν και να υποβάλλουν σχετική αίτηση – υπεύθυνη δήλωση στο Τμήμα Προϋπολογισμού, Εσόδων και Περιουσίας του Δήμου Περιστερίου, προσκομίζοντας τα παρακάτω απαραίτητα δικαιολογητικά:

  • Βεβαίωση διακοπής ρεύματος από ΔΕΗ –ΔΕΔΔΗΕ (Θηβών 57-59)
  • Δελτίο Ταυτότητας
  • Το Ε2 από το φορολογικό έτος διακοπής
  • Πρόσφατο συμβόλαιο ή σύσταση ή αποδοχή κλπ
  • (Προαιρετικά μπορούν να προσκομιστούν και οι κατόψεις του ακίνητου).
  • Τα παραπάνω δικαιολογητικά θα προσκομίζονται στην υπηρεσία
  • Πρωτότυπα και φωτοτυπίες

Πληροφορίες τηλ.: 210 5701151, -152, -153.