ΝΕΑ

21/09/2018
Υλοποίηση του προγράμματος «Στέγαση και Εργασία για τους αστέγους»

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

     

Ο Δήμος Περιστερίου ως δικαιούχος φορέας σε συνεργασία με την Κ.Σ.Δ.Ε.Ο. «ΕΔΡΑ», στο πλαίσιο των Δράσεων Στέγασης και Κοινωνικής Φροντίδας για τους Αστέγους, συμμετέχει   στην υλοποίηση του προγράμματος με τίτλο «Στέγαση και Εργασία για τους αστέγους» του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Δ/νση Καταπολέμησης Φτώχειας με  Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης το Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού (Ε.Ι.Ε.Α.Δ.)

Το πρόγραμμα στοχεύει στην άμεση μετάβαση  οικογενειών και ατόμων που φιλοξενούνται σε Κοινωνικούς Ξενώνες Βραχυχρόνιας Φιλοξενίας ή Ξενώνες ύπνου ή κάνουν χρήση των υπηρεσιών Ανοιχτών Κέντρων Ημέρας Αστέγων ή έχουν καταγραφεί από την κοινωνική υπηρεσία του Δήμου ως άστεγοι και δύναται άμεσα να επανενταχθούν, σε αυτόνομες μορφές διαβίωσης.

Ειδικότεροι στόχοι του προγράμματος αποτελούν: 1. Η άμεση μετάβαση σε αυτόνομες μορφές διαβίωσης μέσω της παροχής υπηρεσιών στέγασης (κάλυψη εξόδων ενοικίου και λειτουργικών αναγκών) και κοινωνικής φροντίδας, 2. Η κινητοποίηση για επανένταξη στον κοινωνικό ιστό μέσω της παροχής υπηρεσιών συμβουλευτικής και εργασιακής επανένταξης, 3. Η ένταξη ποσοστού 20% του συνόλου των ωφελούμενων στον πυλώνα της εργασιακής επανένταξης, 4. Η ανάπτυξη συνεργειών με συναρμόδιες Κοινωνικές Υπηρεσίες του Δήμου Περιστερίου και άλλων Δημόσιων Φορέων, 5. Η διάρκεια του προγράμματος για το σύνολο των ωφελούμενων του σχεδίου αφορά για διάστημα έως και δεκαοχτώ μήνες.