ΝΕΑ

22/05/2018
Πιο σύγχρονος, πιο δυνατός, πιο οικολογικός ο στόλος του Δήμου Περιστερίου

Με δεκαοκτώ νέα οχήματα τελευταίας τεχνολογίας τα πλέον σύγχρονα και οικολογικά θα πλαισιώνονται οι υπηρεσίες του Δήμου Περιστερίου.

Απορριμματοφόρα και άλλου τύπου βαρέα οχήματα καθώς και ένα σύνολο μικρότερων φορτηγών και επιβατικών οχημάτων θα δώσουν νέα δυναμική στις υπηρεσίες καθαριότητος, πρασίνου και τεχνικές υπηρεσίες.

Έτσι ολοκληρώνεται το δεύτερο από τα τρία στάδια προγραμματισμού της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος για την ανανέωση του μηχανολογικού εξοπλισμού, ενώ ήδη έχει ξεκινήσει το τρίτο στάδιο που περιλαμβάνει και σειρά ηλεκτροκίνητων οχημάτων.

Ο Δήμος Περιστερίου καμαρώνει πλέον για τον πιο σύγχρονο και οικολογικό στόλο οχημάτων.