ΝΕΑ

07/05/2018
Ενημερωτική εκδήλωση του Συμβουλευτικού Κέντρου Γυναικών Δήμου Περιστερίου

Στο πλαίσιο της δικτύωσης και ενημέρωσης του Συμβουλευτικού Κέντρου Γυναικών με τους τοπικούς φορείς του Δήμου Περιστερίου, σας ενημερώνουμε σχετικά με την εκδήλωση για την ενημέρωση των μαθητών της Γ΄τάξης του 16ου Γυμνασίου Περιστερίου, με θέμα την έμφυλη βία, που πραγματοποιήθηκε με αφορμή τη θεματική εβδομάδα στις 02/05/2018 & 03/05/2018, ημέρες Τετάρτη και Πέμπτη και ώρες 8.00-10.00 και 10.00-12.00 το πρωί αντίστοιχα στο χώρο του σχολείου. Την ενημέρωση συντόνισαν οι κ.κ. Ελένη Μιχαλοπούλου, Ψυχολόγος, MSc και Kοντού Βασιλική, Κοινωνική Λειτουργός.