ΝΕΑ

20/11/2017
Αποστολή Ημερήσιας Διάταξης 23ης Ειδικής συν Δ.Σ - Προϋπολογισμός

Πρόσκληση για

σύγκληση Ειδικής Συνεδρίασης ( 23η )

 

 

Προς

Τον Δήμαρχο, τους

Δημοτικούς Συμβούλους & τους

Προέδρους των Δημοτ. Κοινοτήτων

               

 

       Σύμφωνα  με τις  διατάξεις των άρθρων  65 – 69 του Ν. 3852/ 2010  έχω  την  τιμή να σας καλέσω σε συνεδρίαση του Δ.Σ την    23- 11 -2017  ημέρα: Πέμπτη και ώρα: 18:00’ στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο κτίριο της Ξυλοτεχνίας επί της οδού Δημοσθένους 11 & Παρασκευοπούλου με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

 

 

1.   Έγκριση Προϋπολογισμού του Δήμου, έτους 2018. (Οικονομική Επιτροπή)

2.   Έγκριση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) του Δήμου Περιστερίου για το οικονομικό έτος 2018.  (Οικονομική Επιτροπή)

3.   Έγκριση Ετήσιου Προγράμματος Δράσης έτους 2018 του Δήμου. (Οικονομική Επιτροπή)  

 

 

 

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ                                                                                    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Γενικό Γραμματέα                                                                ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Δ/ντές, Πρ/νους

Νομική Υπηρεσία

Γρ. Τύπου

Τοπικό τύπο

                                                                                                      ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  ΛΩΛΟΣ