ΝΕΑ

20/11/2017
Ημερήσια 22ης Ειδικής Συνεδρίασης Δ.Σ - Απολογισμός

Πρόσκληση για

σύγκληση Ειδικής Συνεδρίασης ( 22 η )

 

Προς

Τον Δήμαρχο, τους

Δημοτικούς Συμβούλους & τους

Προέδρους των Δημοτ. Κοινοτήτων

               

 

       Σύμφωνα  με τις  διατάξεις των άρθρων  65 – 69 του Ν. 3852/ 2010  έχω  την  τιμή να σας καλέσω σε συνεδρίαση του Δ.Σ την   23-11-2017  ημέρα: Πέμπτη και ώρα: 17:00’ στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο κτίριο της Ξυλοτεχνίας επί της οδού Δημοσθένους 11 & Παρασκευοπούλου με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

1.   Έγκριση ισολογισμού, αποτελεσμάτων χρήσεως και του απολογισμού του Δήμου για τη χρήση 2016 (Οικονομική Επιτροπή)

 

 

 

 

 

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ                                                                                    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Γενικό Γραμματέα                                                                ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Δ/ντές, Πρ/νους

Νομική Υπηρεσία

Γρ. Τύπου

Τοπικό τύπο

                                                                                              ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  ΛΩΛΟΣ