ΝΕΑ

17/11/2017
Κανονικά λειτουργούν 17/11 οι Παιδικοί Σταθμοί του Δήμου Περιστερίου

Σήμερα Παρασκευή 17  Νοεμβρίου 2017

οι Παιδικοί Σταθμοί του Δήμου Περιστερίου θα λειτουργήσουν κανονικά

με το προσωπικό τους για την εξυπηρέτηση των γονιών που εργάζονται.