ΝΕΑ

27/10/2017
Πρόσκληση για σύγκληση Συνεδρίασης ( 20η )

Προς Τον Δήμαρχο, τους  Δημοτικούς Συμβούλους & τους Προέδρους των Δημοτ. Κοινοτήτων

               

       Σύμφωνα  με τις  διατάξεις των άρθρων  65 – 69 του Ν. 3852/ 2010  έχω  την  τιμή να σας καλέσω σε συνεδρίαση του Δ.Σ την   31 -10 -2017  ημέρα: Τρίτη και ώρα: 17:00’ στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο κτίριο της Ξυλοτεχνίας επί της οδού Δημοσθένους 11 & Παρασκευοπούλου με το εξής θέμα ημερήσιας διάταξης:

 

1.      Έγκριση τροποποίησης του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου, οικονομικού έτους 2017. (Αντ/χος κ. Λύκος Π.)

2.      Έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου, έτους 2017. (Οικονομική Επιτροπή)

3.      Λήψη απόφασης για τον καθορισμό χώρων για προβολή υπαίθριων διαφημίσεων στα διοικητικά όρια του Δήμου μας. (Επιτροπή Ποιότητας Ζωής)

4.      Απολογιστικά στοιχεία εσόδων – εξόδων του Γ’ Τριμήνου, έτους 2017. (Οικονομική Επιτροπή)

5.      Έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής Αθλητισμού και Πρόνοιας (ΟΠΑΑΠ)» Δήμου Περιστερίου, έτους 2017. (Πρόεδρος κα Κορόγιαννη Πολ.)

6.      Σύσταση Επιτροπής για την Προσωρινή και Οριστική Παραλαβή του έργου: «ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΑΤΕΙΩΝ Μ. ΑΝΤΥΠΑ (πρώην Πλ. Δέγλερη) & ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΕ ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΣΙΚΑΓΟΥ/09». (Αντ/χος κ. Λύκος Π.)

7.      Σύσταση Επιτροπής για την Προσωρινή Παραλαβή του έργου: «ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΟΔΟΥ ΠΗΛΕΩΣ ΑΠΟ ΘΕΤΙΔΟΣ ΕΩΣ ΑΜΦΙΤΡΙΤΗΣ ΣΕ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟ». (Αντ/χος κ. Λύκος Π.)

8.      Αντικατάσταση μέλους της επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής Προμηθειών. (Αντ/χος κ. Λύκος Π.)

9.      Έγκριση Πρωτοκόλλων Παραλαβής Υπηρεσιών του Τμήματος Διοίκησης της Δ/σης Δ/κων Υπηρεσιών.  (Αντ/χος κ. Λύκος Π.)

10.   Έγκριση Πρωτοκόλλων Παραλαβής Υπηρεσιών της Δ/σης Π.Ο.Π. (Αντ/χος κ. Λύκος Π.)

11.   Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ». (Αντ/χος κ. Λύκος Π.)

12.   Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής παραλαβής του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΤΑΠΗΤΩΝ 2ΗΣ & 3ΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ/16». ( Αντ/χος κ. Λύκος Π.)

13.   Λήψη απόφασης για την επαναλειτουργία ανελκυστήρα στο Δήμο Αιγάλεω. (Αντ/χος κ. Λύκος Π.)

14.   Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών Δ/νσης  Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής, σύμφωνα με το άρθρο 219 του Ν.4412/16. (Αντ/χος κα Τσιώτα Μ.)

15.   Λήψη απόφασης επί της διαδικασίας διαπραγμάτευσης για την «Προμήθεια μέσων προστασίας για τις ανάγκες του Δήμου», για το έτος 2017. (Αντ/χος κα Τσιώτα Μ.)

16.   Λήψη απόφασης για την δωρεά ενός (1) αμαξιδίου στα πλαίσια της δράσης «ΑΝΑΚΥΚΛΩΝΩ ΚΑΠΑΚΙΑ βοηθάω κινούμαι». (Αντ/χος κα Τσιώτα Μ.)

17.   Έγκριση Πρωτοκόλλων Παραλαβής Υπηρεσιών της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών. (Αντ/χος κ. Ποθητός Κ.)

18.   Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής υπηρεσιών για την «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΙΒΩΤΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ (ΠΥΛΕΡ) ΦΩΤΙΣΜΟΥ». (Αντ/χος κ. Ποθητός Κ.)

19.   Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα και 1ου ΠΚΤΝΜΕ του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ/17».  (Αντ/χος κ. Ποθητός Κ.)

20.   Λήψη απόφασης επί του Σχεδίου Απόφασης Υλοποίησης με Ίδια Μέσα (ΣΑΥΙΜ) του Υποέργου της πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Περιστερίου» με κωδικό ΟΠΣ(MIS): 5002669. (Αντ/χος κ. Θεοδωράκος Αν.)

21.   Λήψη απόφασης για την διαγραφή οφειλών από παραβάσεις Κ.Ο.Κ. (Αντ/χος κ. Θεοδωράκος Αν.)

 

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ                                                                               Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Γενικό Γραμματέα                                                                ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Δ/ντές, Πρ/νους

Νομική Υπηρεσία

Γρ. Τύπου

Τοπικό τύπο

                                                                                                   ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  ΛΩΛΟΣ