ΝΕΑ

30/08/2017
Ευνοϊκή ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών στο Δήμο Περιστερίου

Ο Δήμος Περιστερίου ενημερώνει ότι με νομοθετική ρύθμιση ρυθμίζονται οφειλές προς τους δήμους και τα νομικά πρόσωπα αυτών, που έχουν βεβαιωθεί ή που θα βεβαιωθούν έως και δύο (2) μήνες από την έναρξη ισχύος του νόμου, δηλαδή μέχρι την 30η Σεπτεμβρίου 2017.

Ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών Αλέξης Σταυρούλιας υπογραμμίζει ότι η ρύθμιση οφειλών είναι εξαιρετικά ευνοϊκή και με την υπαγωγή σε αυτή και την καταβολή της πρώτης δόσης αναστέλλεται η λήψη των αναγκαστικών μέτρων που προβλέπονται από τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ), γι' αυτό καλεί τους οφειλέτες του να ενταχθούν σε αυτή και να αξιοποιήσουν τις ευεργετικές της διατάξεις, προκειμένου να διευκολυνθούν εν μέσω της οικονομικής κρίσης για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων τους, με την απαλλαγή μεγάλου μέρους των προστίμων και των προσαυξήσεων.

Για την υπαγωγή στη ρύθμιση πρέπει να υποβληθεί αίτηση του οφειλέτη έως και την 30η Νοεμβρίου 2017. Οι οφειλές ρυθμίζονται με απαλλαγή κατά ποσοστό από τον ΚΕΔΕ προσαυξήσεις, τους τόκους εκπρόθεσμης καταβολής, καθώς και από τα πρόστιμα λόγω εκπρόθεσμης υποβολής ή μη υποβολής ή ανακριβούς δήλωσης ή λόγω μη καταβολής τέλους.

Για την υποβολή των αιτήσεων για υπαγωγή στη ρύθμιση καθώς και για αναλυτικότερες πληροφορίες θα πρέπει να απευθύνεστε στο αρμόδιο Τμήμα Ταμείου του Δήμου Περιστερίου (Δημαρχείο, Πλατεία Δημοκρατίας 1, 1ος όροφος, γραφείο Α11, τηλ. 210-5701132 - 134, fax 210-5701136, e-mail: tameiaki@peristeri.gr).