ΝΕΑ

04/05/2017
Αιτήσεις εγγραφών στους Παιδικούς Σταθμούς Δήμου Περιστερίου

Η Διεύθυνση των Παιδικών Σταθμών του Οργανισμού Προσχολικής Αγωγής, Αθλητισμού και Πρόνοιας (ΟΠΑΑΠ) του Δήμου Περιστερίου ενημερώνει τους γονείς των παιδιών που φοιτούν στους Παιδικούς Σταθμούς της πόλης μας ότι οι αιτήσεις επανεγγραφών, για το σχολικό έτος 2017-18, θα γίνονται δεκτές από 2-5-2017 έως 15-5-2017. Θα παραδίδονται στην Προϊσταμένη του Παιδικού Σταθμού στον οποίο φοιτά το παιδί.

Επίσης, γνωστοποιείται ότι οι αιτήσεις εγγράφων, για το σχολικό έτος 2017-18, θα γίνονται δεκτές από 22-5-2017 έως 12-6-2017, στο Δημαρχείο, πλατεία Δημοκρατίας 1, 2ος όροφος, Β6 γραφείο.

Για να γίνει δεκτή η αίτηση εγγραφής - επανεγγραφής θα πρέπει να προσκομίσετε:

1. Το έντυπο αίτησης εγγραφής - επανεγγραφής

2. Τη βεβαίωση υγείας

3. Τα δικαιολογητικά

Οι αιτήσεις νέων εγγραφών θα υποβάλλονται από τους ίδιους τους γονείς. Σε αντίθετη περίπτωση είναι απαραίτητη η εξουσιοδότηση σε τρίτο πρόσωπο. Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210 5701080-079

Τονίζεται προς όλους τους γονείς των Προνηπίων, ηλικίας 4 έως 5 ετών, των παιδιών δηλ. που έχουν έτος γέννησης το 2013, οι οποίοι επιθυμούν να εγγράψουν τα παιδιά τους στους Παιδικούς Σταθμούς, ότι γίνονται δεκτά όπως ακριβώς ίσχυε μέχρι σήμερα.

Καθίσταται σαφές και με κατηγορηματικό τρόπο ότι οι Δημοτικοί  Παιδικοί Σταθμοί όλης της επικράτειας, παρέχουν Προσχολική Αγωγή, Εκπαίδευση και Φροντίδα, τόσο στα παιδιά Βρεφικής, όσο και στα παιδιά Προνομιακής ηλικίας, σύμφωνα με τις σύγχρονες αρχές της Παιδαγωγικής και της Ψυχολογίας, καθώς επίσης και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (ΚΥΑ 16065/ΦΕΚ 497/22.4.2002).

Για κάθε διευκρίνιση μπορείτε να απευθύνεστε στα παραπάνω τηλέφωνα.