ΝΕΑ

23/01/2017
ΜΙΑ ΜΕΓΑΛΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ για τους ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ των ΕΠΑΛ

Ξεκινά η ΜΑΘΗΤΕΙΑ τον Μάρτιο 2017 για τους αποφοίτους των ΕΠΑΛ

Τι σημαίνει αυτό;

·         Εκπαίδευση στο χώρο εργασίας- για 4 ημέρες την εβδομάδα-με αποζημίωση των μαθητών με το 75% του κατώτατου ημερομισθίου: 16,84ευρώ και ασφάλιση και εργαστηριακό μάθημα 1 ημέρας στα Εργαστηριακά Κέντρα. Η διάρκεια Μαθητείας είναι 9 μήνες  και ο μαθητευόμενος μπορεί μετά από πιστοποίηση, να πάρει πτυχίο Ειδικότητας, επιπέδου 5 .

Δικαίωμα στο θεσμό της Μαθητείας έχουν οι απόφοιτοι:

-       με απολυτήριο ΕΠΑΛ και πτυχίο ειδικότητας

-       που βρίσκονται εκτός ασφάλισης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης και

-        δεν υπερβαίνουν  το 24ο έτος ηλικίας.

Στο 4ο Ε.Κ.(Εργαστηριακό Κέντρο) Περιστερίου (τηλ 2105766746),   υπάρχει εργαστηριακή υποδομή  για τα εργαστηριακά μαθήματα της Μαθητείας  των παρακάτω ΕΠΑΛ του Περιστερίου:

1ο ΕΠΑΛ Περιστερίου (τηλ 210 5744842, 210 5760840):

 Ειδικότητες:  Δομικών Έργων,  Βοηθού Νοσηλευτή και

                          Ηλεκτρολόγων (στο 3ο Ε.Κ. Περιστερίου)              

3ο ΕΠΑΛ Περιστερίου (τηλ. 210 5782223-4):

Ειδικότητες : Υπαλλήλων   Διοίκησης και  Οικονομικών  Υπηρεσιών, Τεχνικών    

                           Εφαρμογών Πληροφορικής, Βοηθού Νοσηλευτή

 

1o  Εσπερινό ΕΠΑΛ Περιστερίου (τηλ. 2105755801)

Ειδικότητες : Δομικών Έργων, Βοηθού Νοσηλευτή, Υπαλλήλων   Διοίκησης και 

                        Οικονομικών  Υπηρεσιών, Τεχνικών  Εφαρμογών Πληροφορικής

                        (στο 3ο Ε.Κ. Περιστερίου)

                                     

Ο θεσμός της Μαθητείας, το σχολικό έτος 2017-2018  θα λειτουργήσει και  για άλλες ειδικότητες.

Επικοινωνήστε ΤΩΡΑ με το σχολείο σας

Ενημερώστε τους φίλους σας

4Ο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ